Rețele electrice

Proiectare rețele electrice

Conform atestatului ANRE C1A – compania noastră proiectează și avizează în comisia CTE a operatorilor de rețea linii electrice, aeriene sau subterane cu tensiuni nominale de 0,4 – 20kV și posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20kV.
Echipa noastră de specialiști în domeniu asigură partea de proiectare pentru dezvoltarea proiectelor de investiții și anume:

 • Documentații tehnice pentru obținerea avizelor și autorizațiilor
 • Proiecte tehnice și caiete de sarcini
 • Detalii de execuție
 • Asistență tehnică pe durata execuției și punerii în funcțiune, consultanță pe teren
 • Responsabil tehnic cu execuția – RTE, în instalații electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă și la orice tensiune nominală standardizată;
 • Verificator proiecte de instalații electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă și la orice tensiune nominală standardizată;
Cere ofertă

Execuție rețele electrice de joasă tensiune – tensiune nominală de 0,4kV

Cu ajutorul specialiștilor noștri vă ajutăm să implementați următoarele tipuri de proiecte:

 • branșamente electrice pentru puteri mai mari de 30kW
 • construcția de linii electrice subterane pentru alimentarea unor obiective industriale sau a stațiilor de încărcare auto;
 • rețele electrice de alimentare cu energie electrică a ansamblurilor de locuințe;
 • modernizarea liniilor electrice de joasă tensiune;
 • lucrări de relocare a rețelelor existente pentru obținerea avizelor favorabile de amplasament
Cere ofertă

Execuție rețele electrice de medie tensiune

Împreună putem implementa următoarele tipuri de proiecte:

 • posturi de transformare de medie tensiune (puncte de alimentare, puncte de conexiuni) atât pentru ansambluri rezidențiale cât și pentru obiective industriale;
 • linii electrice subterane pentru alimentarea consumatorilor industriali, dar și a stațiilor de încărcare auto;
 • rețele electrice de alimentare cu energie electrică a ansamblurilor de locuințe;
 • instalații de cabluri de fibră optică pentru transmitere de semnal;
 • instalații de comandă, control și protecții prin relee în PT noi sau existente;
 • instalarea / executarea accesoriilor LES 20kV (manșoane, terminale de exterior sau interior)
 • construirea și îmbunătățirea prizelor de pământ pentru posturi de transformare existente sau noi proiectate
Cere ofertă

Execuție instalații electrice de utilizare pentru obiective industriale sau civile

 • construcția sau modernizarea tablourilor electrice de distribuție (cu aplicații în alimentare electrică a construcțiilor industriale și civile)
 • construcția sau modernizarea de tablouri de automatizări a proceselor industriale
 • construcția de tablouri și instalații de automatizare conform cerințelor din caietele de sarcini / proiecte / teme de proiectare / alte surse certificate
 • montarea de instalații de paratrăsnet pentru clădiri industriale și instituții publice
 • construirea sau îmbunătățirea prizelor de pământ la clădirile industriale și civile
Cere ofertă

Execuție rețele iluminat public stradal

Prin specialiștii noștri și echipele de execuție putem asigura următoarele servicii:

 • Caiete de sarcini și documentații pentru investiții / proceduri de achiziție publică
 • Lucrări de modernizare / eficientizare a rețelelor de iluminat public
 • Extindere rețele de iluminat public
 • Proiectare și execuție rețele de iluminat public pentru cartiere rezidențiale
 • Lucrări de mentenanță la corpurile de iluminat stradal pietonal și rutier, temporar festiv și ornamental sau ornamental festiv, racordate la instalațiile electrice publice.
Cere ofertă

Verificări PRAM

• Măsurători PRAM pentru prize de pământ
• Măsurători pentru prizele de pământ aferente instalațiilor de paratrăsnet
• Verificarea panourilor și tablourilor electrice de distribuție;
• măsurarea rezistenței de izolație și continuitate circuite, măsurarea rezistenței de contact la PT
• Încercarea cu tensiune mărită a cablurilor electrice și echipamentelor de joasă tensiune;
• verificarea și încercarea echipamentelor și instalațiilor electrice de medie tensiune aferente rețelelor electrice de distribuție și posturilor de transformare.
• Revizii posturi de transformare

Cere ofertă

Ai întrebări suplimentare? Ai nevoie de mai multe detalii?

Contactează-ne pentru mai multe informații.

Contactează-ne