Întrebări frecvente

Fotovoltaice

Sistemul on grid este format din panouri fotovoltaice, invertor (unul sau mai multe în funcție de puterea instalată), structura de susținere a panourilor, materiale electrice, tablouri electrice AC și CC.
Pentru sistemul off-grid sau hybrid, la cele de mai sus se vor adăuga echipamentele de stocare.

Ambele variante sunt viabile și corecte. De obicei pentru rezidențial se optează pentru montarea panourilor fotovoltaice pe acoperiș.
Dacă dispuneți însă de suficientă suprafață la sol, iar aceasta este într-o zonă expusă luminii solare, montarea la sol devine de asemenea o opțiune de luat in calcul.

Panourile monocristaline au o eficiență mai mare în condiții de iluminare scăzută, fiind mai eficiente pe metru pătrat de panou și devin esențiale acolo unde avem arie restrânsă de montaj și se dorește producție mare pentru investiție mai mică.
Au o putere cu 10 – 15% mai mare decât cele policristaline.
Panourile policristaline, devin o soluție viabilă pentru scăderea costurilor, acolo unde discutăm despre consumatori mari (ex: agricultură).

Consultanții noștri vor face un calcul care vă va prezenta estimarea recuperarării investiției pentru:
– Un consumator rezidențial estimăm 2-5 ani
– Un consumator industrial estimăm 2-4 ani

Singurele costuri de întreținere a sistemului fotovoltaic sunt cele de curățarea panourilor fotovoltaice de praf, zăpadă sau orice alte probleme care ar bloca lumina solară pe suprafața lor.
Recomandăm însă și un contract de mentenanță pentru verificarea periodică a sistemului din punct de vedere tehnic.

Sistemele fotovoltaice au de obicei o durată de viată undeva între 20 și 25 de ani. Invertoarele, în mod normal, trebuie să fie schimbate când ating limita de 10-15 ani.

Nu este obligatorie curățarea panourilor solare, dar veți sacrifica o anumită eficiență dacă nu le curățați. În general, resturile care se acumulează pe panourile solare au potențialul de a reduce eficiența unui panou solar cu aproximativ 5%, nefiind o diferență majoră.
In timp ce ploaia va spăla cu siguranță anumite substanțe care se acumulează pe panouri, nu va fi la fel de eficientă ca o curățare manuală.
Pentru o acumulare minimă de praf folosiți un furtun, pur și simplu pulverizați-le complet și lăsați panourile să se usuce la soare.
Pentru o mizerie mai extinsă, urmați pașii de mai jos:
• Umpleți o găleată cu apă caldă și adăugați o cantitate mică de săpun delicat.
• Clătiți panourile solare cu un furtun sau cu un alt pulverizator de joasă presiune.
• Folosiți apă cu săpun și scruberul pentru a curăța ușor panourile și pentru a le curăța de orice resturi sau depuneri.
• Clătiți bine panourile solare pentru a îndepărta orice apă cu săpun.
• Lăsați panourile să se usuce la soare.
O altă opțiune ar fi sa achiziționați de la o companie specializata planul de servicii care include întreținere regulată.

Consultanții noștri iau în calcul consumul și suprafața disponibilă pentru a vă putea oferi soluția optimă pentru sistemul fotovoltaic dorit, astfel încât să acopere nevoia de consum (cererea de energie).

Se pot adăuga panouri ulterior, dar este recomandat să se menționeze acest aspect la discuțiile preliminare, pentru ca proiectanții noștri sa aleagă un invertor care să poată fi adaptat la o modificare de putere ulterioară.

În timpul iernii panourile rămân eficiente, singura diferență este că fiind ziua mai scurtă, se va produce un efect de reducere a cantității de energie pe care sistemul o livrează, însă acestea vor continua să funcționeze normal.

Consultanții noștri, la prima discuție, vă vor solicita următoarele documente, pentru a vă putea dimensiona corect sistemul:
– Un plan al învelitoarei (dacă se dorește un montaj pe acoperiș)
– Un plan al terenului (dacă se dorește montaj la sol)
– Facturi de la distribuitorul de energie pe durata ultimului an
– Un plan electric al locuinței
– Poze de la locație etc.

Rețele electrice

Poți cere racordarea temporară dacă ai nevoie de energie electrică pentru organizarea de șantier, în cazul realizării unei construcții, cu condiția ca autorizația de construire sa fie în termen.
Dacă pentru viitoarea ta construcție vei avea nevoie de o putere sub 30kW, poți solicita racordarea temporară în soluție definitivă.
Dacă ești în situația de mai sus, înseamnă că ai trecut deja prin procesul de racordare temporara (organizare de șantier) și îți lipsește doar contorul.
Când soliciți acest racord nou definitiv, branșamentul temporar pe care l-ai obținut pentru organizarea de șantier (și care este activ doar pe perioada de valabilitate a autorizației de construire) se păstrează, iar ceea ce urmează este montarea contorului în instalația temporară în soluție definitivă.

Primul lucru pe care este nevoie să îl faci, odată ce te-ai informat despre procesul de racordare, este să depui o cerere pentru emiterea Avizului Tehnic de Racordare (ATR).
ATR-ul este avizul scris, valabil numai pentru un anumit amplasament, care se emite de către operatorul de rețea, la cererea unui utilizator, asupra posibilităților şi condițiilor de racordare la rețeaua electrică, pentru satisfacerea cerințelor utilizatorului precizate la solicitarea avizului.
Operatorul de rețea emite Avizul Tehnic de Racordare, sub formă de ofertă de racordare. Valabilitatea ATR-ului este de 12 luni de la data emiterii.

Documentele necesare pentru obținerea avizului tehnic de racordare sunt:
• certificat de urbanism
• autorizația de construire a obiectivului, în termen de valabilitate, în copie, în situația în care se solicită racordarea unei organizări de șantier .
• act care atestă dreptul de folosința asupra terenului/incintei/clădirii in care se constituie locul de consum. (contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, extras de carte funciară).
• pentru spațiile aflate în proprietate temporara, acordul notarial al proprietarului pentru executarea de lucrări la instalațiile electrice.
• plan de situație la scară, cu amplasarea în zona a locului de consum/producere, vizat de emitentul certificatului de urbanism ca anexă la acesta , pentru construcții noi, sau pentru construcții existente care se modifică, în copie.
Pentru construcții existente care nu se modifică este suficientă schița de amplasament , cu coordonate din care să rezulte precis poziția locului de consum
• memoriu explicativ privind necesitatea modificării instalației de racordare, în cazul în care se solicită modificarea instalației de racordare fără modificarea puterii aprobate
• descrierea modificărilor față de situația anterioară și documentele corespunzătoare, în situația modificării amplasamentului instalațiilor aferente fără depășirea puterii aprobate și fără modificarea unor elemente de natură tehnică.
• copie după actul de identitate

Doar pentru persoana juridica:
• documentele de identificare ale societății (certificat de înmatriculare, cod fiscal, certificat de înregistrare)
• contul, banca

Durata obținerii avizului tehnic de racordare – 30 de zile de la depunerea documentației și achitarea facturii pentru obținerea avizului.

1. Consultanții noștri împreună cu beneficiarul vor identifica nevoile specifice fiecărui proiect în parte.
2. Completarea și depunerea cererii de racordare și a documentelor necesare emiterii fișei de soluție de către specialiștii ASCORP.
3. Stabilirea soluției de racordare la rețea împreună cu proiectanții operatorului de rețea.
4. Urmărirea emiterii și obținerea Avizului Tehnic de Racordare / fisei de soluție.
Toate aceste etape pot dura între 35 și 45 de zile calendaristice.
5. Solicitarea contractului de racordare și întocmirea documentațiilor cadastrale și notariale necesare racordării împreună cu beneficiarul.
6. Proiectarea și execuția lucrărilor de racordare – inclusiv obținerea autorizației de construire.
7. Punerea în funcțiune a instalației de racordare
8. Depunerea Dosarelor Instalației de Utilizare
9. Emiterea Certificatului de Racordare
10. Punerea sub tensiune finală și regularizarea
Toate aceste etape pot dura între 90 și 150 de zile, în funcție de fiecare situație specifică în parte.

Spre deosebire de cazul consumatorilor și producătorilor, în cazul dezvoltatorilor rezidențiali nu vorbim de Aviz Tehnic de Racordare (cu excepția Avizului Tehnic de Racordare pentru organizare de șantier/temporar, în faza premergătoare), ci de contractul ce rezultă în urma emiterii unei fișe de soluție de către operatorul de rețea.
Contractul pentru Realizarea Rețelei Electrice de Interes public este acordul între tine și operatorul de rețea, prin care sunt stabilite:
• soluția de racordare pentru realizarea rețelei electrice;
• costul pentru realizarea instalației;
• condițiile și termenele pentru proiectare/execuție a instalației;
• condițiile de restituire, în condiții de eficiență economică, în conformitate cu prevederile legale, a cotei din costurile de realizare a rețelei electrice achitate de către dezvoltatorii rezidențiali (în momentul în care viitorii clienți au depus cereri de racordare pentru cel puțin 80% dintre locurile de consum din ansamblul rezidențial).

Toate aceste etape vor fi parcurse conform descrierii la întrebarea
“Care sunt Pașii pentru racordarea la rețea?”

Avizul de Amplasament este răspunsul scris al operatorului de rețea la cererea unui solicitant, în care se precizează punctul de vedere față de propunerea de amplasament a obiectivului solicitantului referitor la îndeplinirea condițiilor de coexistență a obiectivului cu rețelele electrice ale operatorului, dacă acestea sunt necesare. Avizul de amplasament se obține la 15 zile de la depunerea sa către operatorul de rețea

Documentele necesare obținerii sunt:

1. Cerere pentru obținere Aviz de Amplasament;
2. Certificatul de urbanism, în copie;
3. Plan de încadrare în teritoriu, în copie, la scară, în două exemplare, vizat de către emitentul certificatului, anexă la certificatul de urbanism;
4. Alte documente și planuri specifice ce vor fi prelucrate/completate împreună cu specialiștii ASCORP și depuse/transmise către operatorul de rețea;

Încă ai întrebări?

Contactează-ne pentru mai multe informații.

Contactează-ne