Diagnoză și consultanță

1) Laboratorul PRAM (protectie prin relee, automatizari si masuratori electrice)

Laboratorul PRAM este atestat A1 si C2A de catre A.N.R.E. (Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei) in baza dotarilor existente si a personalului electric autorizat.

In cadrul laboratorului se executa lucrari de reparatii, reglaje si verificari pentru:

1) protectii electrice a circuitelor de 6, 20, 110 220 kV
2) protectii electrice la hidrogeneratoare si transformatoare de putere
3) defectoscopie in cabluri de 20 kV
4) incercari de tensiune marita
5) protectii numerice si masuratori electrice conform normelor in vigoare
6) relee digitale;
7) intrerupatoare automate de JT si IT;
transformatoare de putere;
8) transformatoare de masura de curent;
9) transformatoare de masura de tensiune;
10) cabluri de joasa tensiune;
11) bare colectoare;
12) izolatori;
13) circuite de automatizari si telecomenzi;
14) bobine de reactanta;
15) prize de pamant;
16) masurarea rigiditatii dielectrice a uleiului.