Politică de confidențialitate

INFORMATII GENERALE:

Cine suntem?
ASCORP RETELE ELECTRICE SRL, cu sediul social in Snagov, Str. Nufarului nr. 3 A, judet Ilfov, punct de lucru in Bucuresti, B-dul. Regiei nr. 6D, etaj 2, birou nr. 4 si 5, sector 6 , denumit in continuare „ Ascorp Retele Electrice SRL”

Ce facem?
Proiectare și Executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiune nominala de 0.4KV- 20KV si posturi de transformare cu tensiune nominala superioara de cel mult 20 KV.

Care este obiectivul nostru?
Ascorp isi propune sa sporeasca satisfactia clientilor prin imbunatatirea continua a calitatii managementului. Ne straduim sa fim conducatori de performanta pe piata si sa sustinem capacitatea noastra principala de antreprenor general printr-o gama bine coordonata de servicii de constructii pentru a furniza cele mai inalte calitati la cheie.
Obiectivele companiei Ascorp sunt de a satisface cerintele clientilor prin construirea unor proiecte complexe la cel mai inalt nivel tehnologic si de calitate, respectand cu strictete termenii de executie intreprinsi, dezvoltarea continua a mediului organizational in care angajatii nostri pot indeplini cu succes.

Ce este ascorp.ro ?
Este un site de prezentare a societatii, a serviciilor oferite, a certificarilor si datele de contact pentru persoanele interesate sa colaboreze cu noi.

Cum se acceseaza, ce coleacteaza, cum functioneaza www.ascorp.ro?
www.ascorp.ro un site public, accesibil de pe telefon, tableta, laptop, calculator, dedicat numai persoanelor majore.
Site-ul nostru nu detine nici un formular de colectare, prin urmare daca doriri sa ne contactati, in mod voluntar, puteti sa ne transmiteti un email si vom stoca despre dvs. numai datele referitoare la acest email, in baza de date interna, in conditii optime de confidentialitate si securitate, pe perioade determinate, potrivit unei proceduri interne.
Site-ul nostru nu colecteaza date personale si/sau orice alta informatie care poate conduce la profilarea/identificarea user-ului utilizatorilor si/sau la efectuarea de alte actiuni referitoare la utilizatori. Nu monitorizam modul de navigare si/sau stationare pe site.
Site-ul nostru functioneaza pe baza de autenticare prin doi factori, certificate SSL (SSLencrypt), si este securizat din punct de vedere tehnic. In ciuda masurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu character personal, va atragem atentia ca masurile de protective luate nu sunt sigure 100% tinand caont de avansul si amploarea atacurilor cibernetice din ultimul timp, deci site-ul nu este complet sigur, existand riscul ca datele sa fie vazute si utilizate de catre terte parti neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilitati ale unor sisteme
care nu sunt sub controlul nostru.
Site-ul nostru nu este legat de retelele sociale sau de alte aplicatii externe, nu are soft-uri de tracking sau cookies.
Cookies reprezinta fisiere de mici dimensiuni, care sunt stocate  pe computerul/dispozitivul utilizat de dumneavoastra. Aceste Cookies contin un numar unic de identificare. Acest site nu foloseste Cookies proprii si nici de la terti.

DREPTURILE DVS.; TRANSPARENTA
ACCESUL LA DATE
Dvs., in calitate de ”persoane vizate” aveti dreptul de a obtine de la Companie confirmarea faptului ca datele care va privesc sunt sau nu sunt prelucrate de aceasta si, in caz afirmativ, aveti acces la acestea.
In plus, in cazul in care Compania, prelucreaza datele dvs. cu caracter personal, aceasta are obligatia sa va ofere informatii inclusiv despre: scopurile prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari carora le-au fost sau urmeaza sa le fie divulgate datele, destinatarii din tari terte sau organizatii internationale si informatii privind garantiile adecvate referitoare la transferurile catre o tara terta sau organizatie international, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter personal sau criteriile utilizate pentru a stabiliaceasta perioadă, dupa caz, existenta dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal ori restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal referitoare la dvs. sau a dreptului de a va opune prelucrarii, dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de  supraveghere, informatiile disponibile privind sursa datelor, in situatia in care datele nu au fost colectate de la dvs., persoana vizata. Existenţa unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri si informatii pertinente privind logica utilizata si privind importanta si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru dvs., persoana vizata;
Aveti dreptul de a cere si de a obtine o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii, ca regula, in formatul electronic utilizat in mod curent sau in formatul solicitat de dvs. si fara a aduce atingere drepturilor si libertatilor altor persone. Orice alte copii solicitate de dvs. pot fi furnizate, contra cost si fara a adduce atingere drepturilor si libertatilor altor persoane.

DREPTUL LA RECTIFICAREA DATELOR
In calitate de persoana vizata, aveti dreptul de a obtine de la Companie, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc.

Avand in vedere scopurile in care au fost prelucrate datele, aveti dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.

DREPTUL LA STERGEREA DATELOR (”dreptul de a fi uitat”)
Ca si persoana vizata aveti dreptul de a obtine din partea Companiei stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate, ca regula, cu exceptia cazurilor prevazute de lege. Compania are obligatia de a sterge datele cu carater personal fara intarzieri nejustificate, atunci cand exista unul din urmatoarele motive:
datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
dvs. va retrageti consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
din motive legate de situatia dvs. particulara, dvs., va opuneti prelucrarii necesare pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de operator sau de o parte terta si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea ori dvs. va opuneti prelucrarii pentru scopuri de marketing direct;
datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine Companiei. datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale mentionate la articolul 8 alineatul (1) din RGPD.
In cazul in care Compania a facut publice date personale care trebuie sterse, aceasta va lua masuri necesare si rezonabile pentru a informa operatorii care le prelucreaza ca dvs., persoana vizata, ati cerut stergerea de catre acesti operatori a oricaror linkuri catre datele respective sau a oricaror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

DREPTUL LA RESTRICTIONAREA PRELUCRARII
In calitate de persoana vizata aveti dreptul de a obtine din partea Companiei restrictionarea prelucrarii, in una din urmatoarele situatii:
contestati exactitatea datelor, pentru o perioada care ii permite Companiei sa verifice exactitatea acestora; Compania va putea insa prelucra aceste date, fara insa a le stoca, cu consimtamantul dvs., pentru constatarea, exercitarea sau aparararea unui drept in instanta ori pentru protectia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau pentru motive de interes public important; prelucrarea este ilegala si dvs. va opuneti stergerii datelor personale dar solicitati restrictionarea utilizarii acestora;

Compania nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar dvs. le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; v-ati opus prelucrarii in conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentrui ntervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale dvs.
De asemenea, Compania va va informa inainte de a ridica o restrictie de prelucrare.

DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR
In calitate de persoana vizata aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care le-ati furnizat Companiei, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat. Totodata aveti dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea Companiei, in cazul in care: prelucrarea se bazeaza pe consimtamant sau pe un contract, si prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.

DREPTULLA OPOZITIE
In calitate de persoana vizata aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii in temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul (1) din RGPD a datelor cu caracter personal care va privesc, inclusiv crearii de profiluri.
Compania nu va mai prelucra datele dvs. cu caracter personal, cu anumite exceptii prevazute de lege.
Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri de marketing direct, aveti dreptul de a va opune in orice moment prelucrarii in astfel de scopuri a datelorcu caracter personal care va privesc, inclusiv crearii de profiluri, in masura in care este legata de marketingul direct in cauza.

PROCESUL DECIZIONAL INDIVIDUAL AUTOMATIZAT SI CREAREA DE PROFILURI
In calitate de persoana vizata aveti dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc sau va afecteaza, in mod similar, intr-o masura semnificativa.
Pe cale de exceptie, Compania poate efectua o prelucrare automata, inclusiv o creare de profiluri, daca aceasta prelucrare este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre dvs. si Companie, sau prelucrarea este autorizata prin dreptul intern aplicabil Companiei, cu luarea unor masuri corespunzatoare pentru protectia drepturilor si intereselor dvs. legitime, ori daca v-ati exprimat consimtamantul explicit pentru o astfel de prelucrare.
In cazul in care prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri are loc pentru incheierea sau executarea unui contract intre dvs. si Companie sau in baza consimtamantului dvs. explicit, aveti dreptul de a obtine din partea Companiei interventie umana, aveti dreptul de a va exprima punctul de vedere si de a contesta decizia.

ACCESUL LIBER LA JUSTITIE
Dreptul de a va adresa justitiei pentru apararea drepturilor sau repararea prejudiciilor este garantat de art. 21 din Constitutia Romaniei si de art. 78-79 si art. 82 din Regulament (RGPD).

PLANGEREA LA AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE
In temeiul art. 77 si art. 80 din Regulament (RGPD), aveti dreptul de a va adresa cu plangere catre autoritatea natională de supraveghere ( www.dataprotection.ro ), in cazul in  care considerati ca prelucrarea datelor cu caracter personal, care va vizeaza, incalca dispozitiile legale in vigoare.
Plangerea poate fi adresata personal sau prin mandat.

PROCEDURA DE EXERCITARE A DREPTURILOR DVS. SPECIFICE. IN RELATIE CU COMPANIA.
RESPONSABILUL CUPROTECTIA DATELOR.
Pentru exercitarea drepturilor legale specifice, indiferent de dreptul exercitat si de scopul prelucrarii datelor personale de catre Companie, va puteti adresa cu o cerere scrisa, in mod gratuit, pe adresa de corespondenta a ASCORP RETELE ELECTRICE SRL, Adresa: B-dul Regiei nr. 6D, ataj 2, birou 4 si 5, sector 6, Bucuresti, sau cu o cerere in format electronic la adresa de e-mail datepersonale@ascorp.ro.
Compania va raspunde in termen de 30 de zile de la primirea si inregistrarea cererii dvs., cu privire la actiunile intreprinse in urma cererii sau, dupa caz, cu privire la motivele pentru care nu au putut fi luate masuri si la posibilitatea de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere sau de a va adresa justitiei. Acest termen poate fi prelungit cu maxim doua luni,
in cazuri determinate. In cazul in care cererile dvs. sunt clar nefondate sau excesive, Compania poate stabili o taxa rezonabila si va va comunica acest aspect sau poate refuza sa dea curs cererii dvs..

DISPOZITII FINALE
Pentru orice intrebare sau solicitare cu privire la Politica noastra de confidentialitate, ori la datelor dvs. cu caracter personal prelucrate de Companie, va rugam sa ne contactati, pe adresa de email: datapersonale@ascorp.ro